Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen (WA68283181)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen (WA68283181)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen (WA68283181)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hindabäcken: Store Hindsjön - Tämmen (WA68283181)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6313942
SWEREF99 TM Östlig: 553007

RT 90 2,5 gon V - X: 6315500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1504050

WGS84 Latitud: 56.9660244504
WGS84 Longitud: 15.8718092634

ETRS-89 Latitud: 56.96602
ETRS-89 Longitud: 15.87179

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning 08STA4265 Löveberg
KEU, Kalmar län Bottenfauna i vattendrag 08STA4265 Löveberg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1991 -
KEU, Kalmar län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1991 -
KEU, Kalmar län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1991 -
KEU, Kalmar län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2011 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning   6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning pH 6 gånger per år 1995 -
KEU, Kalmar län Vattenkemi - kalkeffektuppföljning Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Kalmar länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur