Norrtorpa, Torpa

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE628962-136463
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hinnerydsåsen, Torpa (WA14189525)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hinnerydsåsen, Torpa (WA14189525)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hinnerydsåsen, Torpa (WA14189525)
Stationen skapades: 2015-02-11 14:40 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6286433
SWEREF99 TM Östlig: 413965

RT 90 2,5 gon V - X: 6289620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364630

WGS84 Latitud: 56,7140093719954
WGS84 Longitud: 13,5944588979787

ETRS-89 Latitud: 56.71400
ETRS-89 Longitud: 13.59444

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Norrtorpa, Torpa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2011 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial