Flerohopp Ljungbyån nedstr glasbruk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE629951-150482
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljungbyån: Västrakullabäcken - Barkabäcken (WA20957113)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljungbyån: Västrakullabäcken - Barkabäcken (WA20957113)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljungbyån: Västrakullabäcken - Barkabäcken (WA20957113)
Stationen skapades: 2015-02-02 09:00 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
2006
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6297973
SWEREF99 TM Östlig: 553970

RT 90 2,5 gon V - X: 6299514
RT 90 2,5 gon V - Y: 1504823

WGS84 Latitud: 56,8224703004249
WGS84 Longitud: 15,8842340718373

ETRS-89 Latitud: 56.82247
ETRS-89 Longitud: 15.88423

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten LJ_Y11 Flerohopp Ljungbyån nedstr glasbruk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2006 2007