Gullaskruv Ljungbyån uppströms glasbruk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE630524-149190
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad (WA96822092)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad (WA96822092)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad (WA96822092)
Stationen skapades: 2015-02-02 09:00 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
2006
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6303546
SWEREF99 TM Östlig: 540989

RT 90 2,5 gon V - X: 6305242
RT 90 2,5 gon V - Y: 1491904

WGS84 Latitud: 56,8738582333578
WGS84 Longitud: 15,6724722834461

ETRS-89 Latitud: 56.87385
ETRS-89 Longitud: 15.67247

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten LJ_Y23 Gullaskruv Ljungbyån uppströms glasbruk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2006 2007