Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten (WA44334956)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten (WA44334956)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten (WA44334956)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-18 14:26 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-08-17 08:16
Vattenkategori
Utsjövatten (mellan 1-12 nm)
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
 
Distriktsindelning
Utanför distrikten
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6310549
SWEREF99 TM Östlig: 721887

RT 90 2,5 gon V - X: 6310114
RT 90 2,5 gon V - Y: 1672923

WGS84 Latitud: 56,8854865602308
WGS84 Longitud: 18,6424035755674

ETRS-89 Latitud: 56.88548
ETRS-89 Longitud: 18.64239

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav 3744 Gotland So

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen   1 gång per år 1979 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1981 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1979 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 1999 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 1994 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 1994 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1995 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1981 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 1 gång per år 1999 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1981 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 1980 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1981 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Torsk, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havetPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink