Sund nedströms Björkshults glasbruk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE632826-149297
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön (WA16489257)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön (WA16489257)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön (WA16489257)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön (WA16489257)
Stationen skapades: 2015-01-28 15:40 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6326574
SWEREF99 TM Östlig: 541786

RT 90 2,5 gon V - X: 6328268
RT 90 2,5 gon V - Y: 1492973

WGS84 Latitud: 57,0806448068774
WGS84 Longitud: 15,6893580345395

ETRS-89 Latitud: 57.08064
ETRS-89 Longitud: 15.68935

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk B3 Sund nedströms Björkshults glasbruk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 8 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 8 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) 3 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2007 2007
EBH i Kalmar län Björkshults glasbruk Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2007 2007