Odengatan, Åseda

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633831-147280
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emmabodaåsen, Åseda (WA19007552)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emmabodaåsen, Åseda (WA19007552)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emmabodaåsen, Åseda (WA19007552)
Stationen skapades: 2015-02-11 14:35 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6336372
SWEREF99 TM Östlig: 521503

RT 90 2,5 gon V - X: 6338310
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472800

WGS84 Latitud: 57,1700603470317
WGS84 Longitud: 15,3555965810056

ETRS-89 Latitud: 57.17005
ETRS-89 Longitud: 15.35559

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Odengatan, Åseda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2011 2012
VER, Kronobergs län, Grundvatten Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2011 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000