Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6360903
SWEREF99 TM Östlig: 424450

RT 90 2,5 gon V - X: 6364000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1376000

WGS84 Latitud: 57.3846557057
WGS84 Longitud: 13.7433156136

ETRS-89 Latitud: 57.38465
ETRS-89 Longitud: 13.74329

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag 1109 Götarpsån nedstr Åsenhöga
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag 1109 Götarpsån nedstr Åsenhöga
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa 1109 Götarpsån nedstr Åsenhöga
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Götarpsån nedstsr Åsenhöga
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Götarpsån nedstsr Åsenhöga

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1992 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 0 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1992 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 0 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NissanBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, NissanBottenfauna
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenAntracen