Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6362745
SWEREF99 TM Östlig: 531787

RT 90 2,5 gon V - X: 6364570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1483400

WGS84 Latitud: 57.4063644133
WGS84 Longitud: 15.5290480283

ETRS-89 Latitud: 57.40635
ETRS-89 Longitud: 15.52904

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag EM50 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag EM50 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1992 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 0 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1992 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, EmånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve