Ekenässjön (0111)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE637117-145382
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-12 09:56 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2020-04-01 14:04
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2010
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6368998
SWEREF99 TM Östlig: 502143

RT 90 2,5 gon V - X: 6371176
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453820

WGS84 Latitud: 57,4636342144276
WGS84 Longitud: 15,0357223636648

ETRS-89 Latitud: 57.46363
ETRS-89 Longitud: 15.03572

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi 20006_40 Ekenässjön (0111)
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i grundvatten, verifierande

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi pH   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bekämpningsmedel   2 gånger per år 2010 2010
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Klorid   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalkväve   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Sulfat   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Diuron   2 gånger per år 2010 2010
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Vattenkemi i grundvatten, verifierande Sulfat   En gång 2010 2010
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Ammonium   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalcium   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Järn   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalium   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Natrium   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Mangan   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Vattenfärg   2 gånger per år 2010 2010
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi TOC   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Magnesium   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2010 2010
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Glyfosat   2 gånger per år 2010 2010
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fosfat   Vart annat år 2010 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Imazapyr   2 gånger per år 2010 2010
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi AMPA   2 gånger per år 2010 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningInventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvattenAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH