Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västerån (WA85697208)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västerån (WA85697208)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västerån (WA85697208)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Tranemo - 1452
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6381690
SWEREF99 TM Östlig: 415758

RT 90 2,5 gon V - X: 6384900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1367550

WGS84 Latitud: 57,5698015190057
WGS84 Longitud: 13,5915997169349

ETRS-89 Latitud: 57.56979
ETRS-89 Longitud: 13.59159

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag 3005 Västerån, Kvarntorp
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag 3005 Västerån, Kvarntorp
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 3005 Västerån, Kvarntorp
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Västerån Kvarntorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 0 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 0 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 0 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 0 -
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 0 -
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 0 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   - 2009 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) - 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2010 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet