Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:57 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6388286
SWEREF99 TM Östlig: 508191

RT 90 2,5 gon V - X: 6390400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1460100

WGS84 Latitud: 57.6368296073
WGS84 Longitud: 15.1372037412

ETRS-89 Latitud: 57.63682
ETRS-89 Longitud: 15.13718

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag EM740 Smedhemsån, nedstr. Hult
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Smedhemsån, Emån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1983 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EmånNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve