Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Grissleån/ Sågån (WA28779638)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6395320
SWEREF99 TM Östlig: 427240

RT 90 2,5 gon V - X: 6398400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1379200

WGS84 Latitud: 57,6942037099601
WGS84 Longitud: 13,7794190072774

ETRS-89 Latitud: 57.69419
ETRS-89 Longitud: 13.77940

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län 620 Sågån Vägbron
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag 620 Sågån Vägbron
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 620 Sågån Vägbron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna   Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Enkel statusbeskrivning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 0 -
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 6 gånger per år 2002 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet