Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Huluån (WA73965640)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Huluån (WA73965640)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Huluån (WA73965640)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Huluån (WA73965640)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6397275
SWEREF99 TM Östlig: 478096

RT 90 2,5 gon V - X: 6399750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430100

WGS84 Latitud: 57.7171106381
WGS84 Longitud: 14.6323288838

ETRS-89 Latitud: 57.71710
ETRS-89 Longitud: 14.63232

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag 360 Huluån
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag 360 Huluån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve