Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stensjöån (WA15372984)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stensjöån (WA15372984)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stensjöån (WA15372984)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stensjöån (WA15372984)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6398855
SWEREF99 TM Östlig: 463853

RT 90 2,5 gon V - X: 6401500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1415870

WGS84 Latitud: 57.7303807813
WGS84 Longitud: 14.3930223236

ETRS-89 Latitud: 57.73037
ETRS-89 Longitud: 14.39302

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag 330 Stensjöån, utlopp i Stensjöån
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa 330 Stensjöån, utlopp i Stensjöån
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag 330 Stensjöån, utlopp i Stensjöån
SRK, Södra Vätterns tillflöden Elfiske i vattendrag 330 Stensjöån, utlopp i Stensjöån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve