Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6399748
SWEREF99 TM Östlig: 480115

RT 90 2,5 gon V - X: 6402200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1432150

WGS84 Latitud: 57.7394184872
WGS84 Longitud: 14.6660269867

ETRS-89 Latitud: 57.73941
ETRS-89 Longitud: 14.66601

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa 390 Lanån, Hästsjöns utlopp
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag 390 Lanån, Hästsjöns utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1977 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1977 -