Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rivö fjord (SE574050-114780)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rivö fjord (SE574050-114780)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rivö fjord (SE574050-114780)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rivö fjord nord (WA83017720)
Stationen skapades: 2007-09-03 13:08 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2019-09-11 10:22
Vattenkategori
Kust
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6397874
SWEREF99 TM Östlig: 307431

RT 90 2,5 gon V - X: 6402382
RT 90 2,5 gon V - Y: 1259359

WGS84 Latitud: 57.6818085704083
WGS84 Longitud: 11.7700213909972

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Mätkampanj 2017 Vattenkemi
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Skalkorgarna (2)
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Skalkorgarna (2)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Näringsämnen TOC Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Antracen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen DDT Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter sediment Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Mineraloljebaserade kolväten Var femte år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Bohuskustens kustkontrollprogramPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar