Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6406770
SWEREF99 TM Östlig: 473784

RT 90 2,5 gon V - X: 6409300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425900

WGS84 Latitud: 57.8021646709
WGS84 Longitud: 14.5589237385

ETRS-89 Latitud: 57.80216
ETRS-89 Longitud: 14.55891

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar 355 Stora Nätaren
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar 355 Stora Nätaren
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar 355 Stora Nätaren
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi 355 Stora Nätaren
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län Makrofyter   En gång 2010 2010
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2004 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2013 2013
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2013 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2004 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarFisk
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarFisk