Mosshult

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE641300-146886
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Österbymofältet (WA59070512)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Österbymofältet (WA59070512)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Österbymofältet (WA59070512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Österbymofältet (WA59070512)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ydre - 0512
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6410984
SWEREF99 TM Östlig: 516686

RT 90 2,5 gon V - X: 6413004
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468867

WGS84 Latitud: 57,8404694717853
WGS84 Longitud: 15,2810427112187

ETRS-89 Latitud: 57.84046
ETRS-89 Longitud: 15.28104

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST018 Mosshult
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST018 Mosshult

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorfenoler   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorfenoler   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   Två gånger 2011 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial