Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hökesån (WA33304329)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hökesån (WA33304329)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hökesån (WA33304329)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hökesån (WA33304329)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Habo - 0643
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6416296
SWEREF99 TM Östlig: 442784

RT 90 2,5 gon V - X: 6419200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1395000

WGS84 Latitud: 57.8848362359
WGS84 Longitud: 14.0351053161

ETRS-89 Latitud: 57.88482
ETRS-89 Longitud: 14.03510

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag 3990 Hökesån Ny Habo kyrkby
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag 1010 Hökesån, Habo Kyrkby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag Fisk   Var tredje år 0 -
KEU, Jönköpings län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tredje år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFisk
SRK, Södra Vätterns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve