Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:52 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Ulricehamn - 1491
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6416743
SWEREF99 TM Östlig: 419858

RT 90 2,5 gon V - X: 6419920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1372070

WGS84 Latitud: 57.8853193362
WGS84 Longitud: 13.6484488644

ETRS-89 Latitud: 57.88531
ETRS-89 Longitud: 13.64843

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-102 Tidan, Jogens utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Sex gånger vart tredje år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur