Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-16 12:25 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Mullsjö - 0642
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6425306
SWEREF99 TM Östlig: 429652

RT 90 2,5 gon V - X: 6428370
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381970

WGS84 Latitud: 57.9638671353
WGS84 Longitud: 13.8110284916

ETRS-89 Latitud: 57.96386
ETRS-89 Longitud: 13.81102

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-119 Svartån, Olofstorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Sex gånger vart tredje år 1981 2011
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur Sex gånger vart tredje år 1981 -