Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Tidaholm - 1498
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6443001
SWEREF99 TM Östlig: 429930

RT 90 2,5 gon V - X: 6446070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382460

WGS84 Latitud: 58.1228174647
WGS84 Longitud: 13.8104658308

ETRS-89 Latitud: 58.12281
ETRS-89 Longitud: 13.81045

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-204 Ösan, Valstadbäcken
SRK Tidan Kiselalger T-204 Ösan, Valstadbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg annat 1981 2011
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2011 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2016 2016
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2016 2016
SRK Tidan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2016 2016