Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön (WA84293536)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön (WA84293536)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön (WA84293536)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tidan - Lillåns inflöde till Havrabäckens inflöde inkl Gimmenesjön (WA84293536)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Tidaholm - 1498
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6446764
SWEREF99 TM Östlig: 437060

RT 90 2,5 gon V - X: 6449749
RT 90 2,5 gon V - Y: 1389638

WGS84 Latitud: 58.1576784427
WGS84 Longitud: 13.9304680539

ETRS-89 Latitud: 58.15767
ETRS-89 Longitud: 13.93045

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-126 Tidan, Nedre Baltak

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger var tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger var tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger var tredje år 1981 -