Kisa Mjällerum

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE645301-177922
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kisa-Bjärkeryd (WA17500775)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kisa-Bjärkeryd (WA17500775)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kisa-Bjärkeryd (WA17500775)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kisa-Bjärkeryd (WA17500775)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Kinda - 0513
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2011
Slutår
2012

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST021 Kisa Mjällerum
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST021 Kisa Mjällerum

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bekämpningsmedel   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bekämpningsmedel   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bensen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bensen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Aromater   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etofumesat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etylbensen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fenoxaprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Terbutylazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Toluen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Xylen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Toluen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etylbensen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Xylen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Aromater   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorfenoler   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorfenoler   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   Två gånger 2011 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial