Rosendal 1:2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE645569-151035
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE645629-150985 (WA54123613)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE645629-150985 (WA54123613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE645629-150985 (WA54123613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE645629-150985 (WA54123613)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Övre Motalaström
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6454153
SWEREF99 TM Östlig: 557641

RT 90 2,5 gon V - X: 6455698
RT 90 2,5 gon V - Y: 1510351

WGS84 Latitud: 58,2247556197387
WGS84 Longitud: 15,9813388112459

ETRS-89 Latitud: 58.22475
ETRS-89 Longitud: 15.98133

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST028 Rosendal 1:2
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST028 Rosendal 1:2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bensen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bensen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Toluen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etylbensen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Xylen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Aromater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Aromater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etylbensen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Toluen   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Xylen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   Två gånger 2011 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   Två gånger 2011 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000