Mjölby 037

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE646869-146052
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE646856-145990 (SE646856-145990)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE646856-145990 (SE646856-145990)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE646856-145990 (SE646856-145990)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Högby (WA98564502)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2019-05-06 10:44 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Mjölby - 0586
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2012
Slutår
2013

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST037 Mandolinen 1 Mjölby
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST037 Mandolinen 1 Mjölby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etofumesat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fenoxaprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Terbutylazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   Två gånger 2012 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningVER, Östergötland, grundvattenkemiAmmonium
Konduktivitet
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial