Viby 11:11 Mantorp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE647235-147125
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE647387-146759 (SE647387-146759)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE647387-146759 (SE647387-146759)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE647387-146759 (SE647387-146759)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Mjölby - 0586
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2012
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6470330
SWEREF99 TM Östlig: 518367

RT 90 2,5 gon V - X: 6472350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1471258

WGS84 Latitud: 58,3734357602002
WGS84 Longitud: 15,3140064027523

ETRS-89 Latitud: 58.37343
ETRS-89 Longitud: 15.31400

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST036 Viby 11:11 Mantorp
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST036 Viby 11:11 Mantorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bekämpningsmedel   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bekämpningsmedel   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etofumesat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fenoxaprop   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Terbutylazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   En gång 2013 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   Två gånger 2012 2013
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   Två gånger 2012 2013

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000