Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE648299-153218 (WA11284955)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE648299-153218 (WA11284955)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE648299-153218 (WA11284955)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE648299-153218 (WA11284955)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Söderköping - 0582
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Söderköpingsån - SE68000
Åtgärdsområde
Söderköpingsån och Slätbaken
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6482898
SWEREF99 TM Östlig: 576940

RT 90 2,5 gon V - X: 6484220
RT 90 2,5 gon V - Y: 1530000

WGS84 Latitud: 58,4799164350924
WGS84 Longitud: 16,3194099498442

ETRS-89 Latitud: 58.47991
ETRS-89 Longitud: 16.31940

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST086 Sankt Laurentii kyrka
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST086 Sankt Laurentii kyrka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bekämpningsmedel   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bekämpningsmedel   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Aromater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etofumesat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fenoxaprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Terbutylazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Xylen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi PFAS 11   En gång 2016 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Xylen   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Aromater   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   En gång 2012 2012
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 PFAS 11   En gång 2016 -
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2012 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial