Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mariestad - 1493
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6494443
SWEREF99 TM Östlig: 430353

RT 90 2,5 gon V - X: 6497530
RT 90 2,5 gon V - Y: 1383500

WGS84 Latitud: 58.5848165051
WGS84 Longitud: 13.8021050759

ETRS-89 Latitud: 58.58480
ETRS-89 Longitud: 13.80209

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag T-189 Kräftån, väg 48

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Sex gånger vart tredje år 1981 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Sex gånger vart tredje år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Sex gånger vart tredje år 1981 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK TidanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve