Kilaån, Kastalruinen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651367-156673
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-13 11:51 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Kilaån
Startår
2007
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6512778
SWEREF99 TM Östlig: 613302

RT 90 2,5 gon V - X: 6513671
RT 90 2,5 gon V - Y: 1566731

WGS84 Latitud: 58,7402032887124
WGS84 Longitud: 16,9575730902228

ETRS-89 Latitud: 58.74019
ETRS-89 Longitud: 16.95755

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Kilaån Kilaån
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Kilaån, Kastalruinen Kilaån (Tuna-Nyköping)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Terbutryn 2 gånger per år 2010 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2010 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2010 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCPA 2 gånger per år 2010 2012