Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Aspaån (WA45130849)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aspaån (WA45130849)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aspaån (WA45130849)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aspaån (WA45130849)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6515594
SWEREF99 TM Östlig: 487786

RT 90 2,5 gon V - X: 6517998
RT 90 2,5 gon V - Y: 1441211

WGS84 Latitud: 58.780176
WGS84 Longitud: 14.788769

ETRS-89 Latitud: 58.78017
ETRS-89 Longitud: 14.78875

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Aspaån 79
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Aspaån 79
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Aspaån 79
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Aspaån Aspaån 79

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2008 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2009 2016
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2009 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve