Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nyköpingsån (WA54398072)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nyköpingsån (WA54398072)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nyköpingsån (WA54398072)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nyköpingsån (WA54398072)
Stationen skapades: 2012-03-05 14:21
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6520869
SWEREF99 TM Östlig: 611904

RT 90 2,5 gon V - X: 6521780
RT 90 2,5 gon V - Y: 1565430

WGS84 Latitud: 58,8131848193365
WGS84 Longitud: 16,937474868619

ETRS-89 Latitud: 58.81318
ETRS-89 Longitud: 16.93745

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerat vattenflöde 2020 CHRIST.HLM REGL.DAMM
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys N26 Nyköpingsån, Kristineholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerat vattenflöde Hydrologisk regim vattendrag   Kontinuerlig mätning 0 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Reglerat vattenflöde Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag Kontinuerlig mätning 0 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Hydrologiska grundnätetHydrologisk regim vattendrag
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger