Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden (WA99372223)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden (WA99372223)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden (WA99372223)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden (WA99372223)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:22 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6521676
SWEREF99 TM Östlig: 473858

RT 90 2,5 gon V - X: 6524250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1427350

WGS84 Latitud: 58.834177
WGS84 Longitud: 14.547154

ETRS-89 Latitud: 58.83417
ETRS-89 Longitud: 14.54715

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp319 Sågkvarnsbäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Sågkvarnsbäcken elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1988 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
KEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk