Gårdsjön norr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652685-141658
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gårdsjön (WA69674838)
Stationen skapades: 2018-02-02 11:06 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-05 12:06 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Gullspång - 1447
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6524145
SWEREF99 TM Östlig: 463062

RT 90 2,5 gon V - X: 6526850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1416580

WGS84 Latitud: 58,8555573887703
WGS84 Longitud: 14,3597502516618

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Gårdsjön norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2011 2011