Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örgaveln (WA70674112)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örgaveln (WA70674112)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örgaveln (WA70674112)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örgaveln (WA70674112)
Stationen skapades: 2013-03-25 17:40 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6529617
SWEREF99 TM Östlig: 509256

RT 90 2,5 gon V - X: 6531767
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462857

WGS84 Latitud: 58,9061863162494
WGS84 Longitud: 15,1606708028311

ETRS-89 Latitud: 58.90618
ETRS-89 Longitud: 15.16067

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Örgaveln norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve