Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skagersholmsån (WA34717389)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skagersholmsån (WA34717389)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skagersholmsån (WA34717389)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skagersholmsån (WA34717389)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6532487
SWEREF99 TM Östlig: 466880

RT 90 2,5 gon V - X: 6535150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1420500

WGS84 Latitud: 58,9307817509175
WGS84 Longitud: 14,4246716064285

ETRS-89 Latitud: 58.93078
ETRS-89 Longitud: 14.42467

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA138002EF5 Skagersholmsån elfiske5
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Skagersholmsån elfiske5
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Skagersholmsån elfiske5
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Skagersholmsån elfiske5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2010 2010
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk