Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S Kosterfjorden (WA78752433)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S Kosterfjorden (WA78752433)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S Kosterfjorden (WA78752433)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S Kosterfjorden (WA78752433)
Stationen skapades: 2011-02-07 13:47 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6532933
SWEREF99 TM Östlig: 276091

RT 90 2,5 gon V - X: 6537898
RT 90 2,5 gon V - Y: 1229620

WGS84 Latitud: 58.8776762866979
WGS84 Longitud: 11.1150871614321

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Kosterfjorden (16)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Naftalen Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2000 -
SRK, Bohuskustens kustkontrollprogram Miljögifter biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var femte år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Bohuskustens kustkontrollprogramPrioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Operativ övervakningSRK, Bohuskustens kustkontrollprogramPrioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar