Laxån naturfåra

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654092-143246
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena (WA37966330)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena (WA37966330)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena (WA37966330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena (WA37966330)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2012
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538398
SWEREF99 TM Östlig: 478764

RT 90 2,5 gon V - X: 6540920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1432460

WGS84 Latitud: 58,9846261480134
WGS84 Longitud: 14,6305447294705

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag SE654092-143246 Laxån elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Laxån naturfåra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 2012 2016

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2013 2013