Estaboån 3

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654099-145730
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vattendrag från Norra Dovrasjön till inloppet i Tisaren (SE654086-145335)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Estaboån (WA19829163)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Estaboån (WA19829163)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Estaboån (WA19829163)
Stationen skapades: 2013-06-14 16:28 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:53 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538768
SWEREF99 TM Östlig: 503591

RT 90 2,5 gon V - X: 6540990
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457300

WGS84 Latitud: 58.9884536131003
WGS84 Longitud: 15.0624831031765

ETRS-89 Latitud: 58.98845
ETRS-89 Longitud: 15.06248

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Estaboån 3

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2011 2012