Estaboån 5

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654145-145673
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vattendrag från Norra Dovrasjön till inloppet i Tisaren (SE654086-145335)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Estaboån (WA19829163)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Estaboån (WA19829163)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Estaboån (WA19829163)
Stationen skapades: 2013-06-14 16:28 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-09-13 16:49 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2007
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6539230
SWEREF99 TM Östlig: 503022

RT 90 2,5 gon V - X: 6541458
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456736

WGS84 Latitud: 58,9926070734666
WGS84 Longitud: 15,0525888793543

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Estaboån 5
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Estaboån 5
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Estaboån 5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2007 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 2012