Tisaren 1

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654145-145811
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tisaren (WA26302476)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tisaren (WA26302476)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tisaren (WA26302476)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tisaren (WA26302476)
Stationen skapades: 2013-06-20 13:25 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6539238
SWEREF99 TM Östlig: 504395

RT 90 2,5 gon V - X: 6541450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1458110

WGS84 Latitud: 58,9926670148551
WGS84 Longitud: 15,0764819799187

ETRS-89 Latitud: 58.99266
ETRS-89 Longitud: 15.07648

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Tisaren 1
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Tisaren 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 2011 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2011 2012