Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654189-154293
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån (WA44871221)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån (WA44871221)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån (WA44871221)
Stationen skapades: 2015-02-09 11:00 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Flen - 0482
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6540700
SWEREF99 TM Östlig: 589171

RT 90 2,5 gon V - X: 6541890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1542930

WGS84 Latitud: 58,9965241564171
WGS84 Longitud: 16,5520263307604

ETRS-89 Latitud: 58.99652
ETRS-89 Longitud: 16.55201

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2009
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2009