Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kullasjön (WA26703983)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kullasjön (WA26703983)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kullasjön (WA26703983)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kullasjön (WA26703983)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:15 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6541148
SWEREF99 TM Östlig: 536544

RT 90 2,5 gon V - X: 6542973
RT 90 2,5 gon V - Y: 1490293

WGS84 Latitud: 59.008282
WGS84 Longitud: 15.636236

ETRS-89 Latitud: 59.00828
ETRS-89 Longitud: 15.63623

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 4209 Kullasjön södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Kullasjön södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Kullasjön södr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1986 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1986 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro länPrioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve