Tisaren S Lövön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654306-146020
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tisaren (WA26302476)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tisaren (WA26302476)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tisaren (WA26302476)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tisaren (WA26302476)
Stationen skapades: 2014-06-09 13:09 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2012
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6540872
SWEREF99 TM Östlig: 506465

RT 90 2,5 gon V - X: 6543062
RT 90 2,5 gon V - Y: 1460200

WGS84 Latitud: 59,002634
WGS84 Longitud: 15,064516

ETRS-89 Latitud: 59.00731
ETRS-89 Longitud: 15.11255

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Tisaren S Lövön
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Tisaren S Lövön
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Tisaren S Lövön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 7 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 7 gånger per år 2012 2012