Fågeltorn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654703-144542
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2017-10-20 13:20 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:31
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
2017
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6544659
SWEREF99 TM Östlig: 491647

RT 90 2,5 gon V - X: 6547028
RT 90 2,5 gon V - Y: 1445423

WGS84 Latitud: 59,0413002935947
WGS84 Longitud: 14,8544377764373

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Fågeltorn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Tre gånger 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Tre gånger 2017 2018