Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sigtunaån - övre del (WA24354534)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sigtunaån - övre del (WA24354534)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sigtunaån - övre del (WA24354534)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sigtunaån - övre del (WA24354534)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547242
SWEREF99 TM Östlig: 633402

RT 90 2,5 gon V - X: 6547900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1587250

WGS84 Latitud: 59.043724975
WGS84 Longitud: 17.3252107544

ETRS-89 Latitud: 59.04371
ETRS-89 Longitud: 17.32520

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi A25 Sigtunaån, Visbohammar
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Sigtunaån - övre del

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1970 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1970 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1970 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1970 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1970 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2009 2009

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   6 gånger per år 1970 -