Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken (WA94081822)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken (WA94081822)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken (WA94081822)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken (WA94081822)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547901
SWEREF99 TM Östlig: 447802

RT 90 2,5 gon V - X: 6550800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1401600

WGS84 Latitud: 59.0672961043
WGS84 Longitud: 14.089664776

ETRS-89 Latitud: 59.06729
ETRS-89 Longitud: 14.08966

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Växtplankton Vi12 Kilsviken, syd
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Vi12 Kilsviken, syd
SRK, Norra Vänern Påväxt Vi12 Kilsviken, syd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2012 2016
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2012 2016
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2012 2016

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1993 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1988 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 4 gånger per år 1988 2014
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1996 2002
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1988 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1984 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1984 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton