SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arnöfjorden, sydväst SE658485-138380 Arnöfjorden, sydväst Sä320 Vänern - Arnöfjorden Göta älv
2 Averstadån (p) SE654540-134535 Averstadån (p) By30 Averstadån Göta älv
3 Byviken SE654843-423439 Byviken By3 Vänern - Dalbosjön Göta älv
4 Byviken SE655427-133240 Byviken By2 Vänern - Byviken Göta älv
5 Byviken, centralt SE655410-133225 Byviken, centralt By17 Vänern - Byviken Göta älv
6 Byviken, inre SE655503-133346 Byviken, inre By16 Vänern - Byviken Göta älv
7 Byviken, mitt SE655304-133150 Byviken, mitt By12 Vänern - Byviken Göta älv
8 Byälven, nedströms Säffle SE655736-133402 Byälven nedströms Säffle By37 Byälven nedströms Säffle Göta älv
9 Byälven, nedströms Säffle, Krokstad SE655752-133406 Byälven nedströms Säffle By15 Byälven nedströms Säffle Göta älv
10 Byälven, uppströms Säffle (b) SE656198-133494 Byälven, Säffle V By200 Byälven ns Harefjorden Göta älv
11 Byälven, uppströms Säffle (p) SE656197-133487 Byälven uppströms Säffle By36 Byälven ns Harefjorden Göta älv
12 Ekholmssjön, djuphålan SE657310-134169 Ekholmssjön, djuphålan Ås513 Vänern - Ekholmssjön Göta älv
13 Gatviken SE655417-132825 Gatviken By40 Vänern - Gatviken Göta älv
14 Glumman, Väse kyrka SE658954-138825 Glumman, Väse kyrka Sä325 Glumman Göta älv
15 Grumsfjorden SE658205-134379 Grumsfjorden Ås15 Vänern - Grumsfjorden och Borgvikssjön Göta älv
16 Hammarösjön SE658444-137449 Hammarösjön Sä32 Vänern - Hammarösjön Göta älv
17 Hammarösjön SE658540-137540 Hammarösjön Sä7 Vänern - Hammarösjön Göta älv
18 Hammarösjön (sed) SE658445-137467 Hammarösjön (sed) Sä33 Vänern - Hammarösjön Göta älv
19 Hammarösjön, Tynäs SE658396-137265 Sätterholmsfjärden, Tynäs Sä3 Vänern - Hammarösjön Göta älv
20 Hjälmarfjorden, Långön SE657501-139136 Kristinehamn, Långön Kr7 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
21 Kattfjorden SE658077-433238 Kattfjorden Ka1 Vänern - Kattfjorden Göta älv
22 Kattfjorden, Klubbarna SE657929-136392 Kattfjorden, Klubbarna Ka5 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
23 Kattfjorden, kvicksilver i gädda SE658138-136031 Kattfjorden 1B Vänern - Kattfjorden Göta älv
24 Kattfjorden, mitt SE658115-136189 Kattfjorden, mitt Ka44 Vänern - Kattfjorden Göta älv
25 Kattfjorden, söder SE657929-136370 Kattfjorden, söder Ka20 Vänern - Kattfjorden Göta älv
26 Kattfjorden, väster SE658180-135950 Kattfjorden, väster Ka90 Vänern - Kattfjorden Göta älv
27 Kattfjorden, öster SE658030-136440 Kattfjorden, öster Ka10 Vänern - Kattfjorden Göta älv
28 Kattfjorden, öster SE658075-136410 Kattfjorden, öster Ka6 Vänern - Kattfjorden Göta älv
29 Kilsviken, syd SE655080-140160 Kilsviken, syd Vi12 Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken Göta älv
30 Kilsviken, sydväst SE655082-140014 Kilsviken, sydväst Vi13 Vänern - Kilsviken, inre Åråsviken Göta älv
31 Kolstrandsviken SE655065-140457 Kolstrandsviken Vi14 Vänern - Kolstrandsviken Göta älv
32 Kolstrandsviken f SE655060-140450 Kolstrandsviken f Vi90 Vänern - Kolstrandsviken Göta älv
33 Kolstrandsviken, väst SE655025-140381 Kolstrandsviken, väst Vi18 Vänern - Kolstrandsviken Göta älv
34 Kyrkebysjön, djuphålan SE657485-134550 Kyrkebysjön, djuphålan Ås510 Vänern - Kyrkebysjön Göta älv
35 Kyrkebysjön, sydost SE657519-134579 Kyrkebysjön, sydost Ås503 Vänern - Kyrkebysjön Göta älv
36 Lunnerviken, väst SE658069-139009 Lunnerviken, väst Kr80 Vänern - Bottenviken, Lunnerviken Göta älv
37 Lötälven, Dyebron SE657662-140370 Lötälven, Dyebron Kr60 Lötälven Göta älv
38 Mellan-Frykens utlopp, Nilsbysundet SE656468-140850 Jonbolsdammen Vi20 Nedre Fryken Göta älv
39 Norsälven, Norsbron SE658981-135385 Norsälven, Norsbron Ås400 Norsälven - S om Norsbron Göta älv
40 Sätterholmsfjärden SE657970-137600 Sätterholmsfjärden Sä8 Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
41 Sätterholmsfjärden SE658162-438598 Sätterholmsfjärden Sä1 Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
42 Sätterholmsfjärden, centralt SE658050-137680 Sätterholmsfjärden, centralt Sä311 Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
43 Sätterholmsfjärden, mitt SE658065-137674 Sätterholmsfjärden, mitt Sä24 Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
44 Tarmsälvens mynning SE656905-134098 Tarmsälvens mynning Ås512 Slöan/Tarmsälven Göta älv
45 Varnan uppströms Lötälven SE657783-140321 Varnan, uppströms Vågbron Kr50 Varnan uppströms Lötälven Göta älv
46 Varnumsviken SE657865-140130 Varnumsviken Kr11 Vänern - Varnumsviken Göta älv
47 Varnumsviken, djuphålan SE657940-140120 Varnumsviken, djuphålan Kr70 Vänern - Varnumsviken Göta älv
48 Visman, nedströms Björneborg SE656989-141079 Visman, nedströms Björneborg Vi51 Visman ns Vismen Göta älv
49 Visman, nedströms Bäckhammar SE655906-140734 Visman, nedströms Bäckhammar Vi16 Visman nedströms Sälsjöbäcken Göta älv
50 Visman, nedströms Bäckhammar (efter luftning) SE655895-140735 Visman, nedströms Bäckhammar (efter luftning) Vi7 Visman nedströms Sälsjöbäcken Göta älv
51 Visman, nedströms Bäckhammar (före luftning) SE655953-140720 Visman, ns Bäckhammar (före luftning) Vi6 Visman nedströms Sälsjöbäcken Göta älv
52 Visman, Nybble SE655371-140593 Visman, Nybble Vi17 Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
53 Visman, uppströms Björneborg SE657029-141124 Visman, uppströms Björneborg Vi50 Visman ns Vismen Göta älv
54 Visman, uppströms Bäckhammar SE656104-140740 Visman, uppströms Bäckhammar Vi5 Visman nedströms Sälsjöbäcken Göta älv
55 Visman, uppströms Bäckhammar SE656337-140750 Visman, uppströms Bäckhammar Vi15 Visman ns Vismen Göta älv
56 Vismen SE657385-450175 Vismen Vi1 Vismen Göta älv
57 Vålösundet, Picasso SE657383-139985 Vålösundet, Picasso Kr30 Vänern - Varnumsviken Göta älv
58 Vålösundet, Prästerud SE657772-140061 Vålösundet, Prästerud Kr20 Vänern - Varnumsviken Göta älv
59 Välingesundet SE658663-138658 Välingesundet, bro vid järnväg Sä323 Välingesundet Göta älv
60 Åsfjorden SE658027-134987 Åsfjorden Ås2 Vänern - Åsfjorden Göta älv
61 Åsfjorden SE658065-134834 Åsfjorden Ås3 Vänern - Åsfjorden Göta älv
62 Åsfjorden, Bärholmen SE658098-134831 Åsfjorden, Bärholmen Ås32 Vänern - Åsfjorden Göta älv
63 Åsfjorden, centalt SE657905-134965 Åsfjorden, centalt Ås141 Vänern - Åsfjorden Göta älv
64 Åsfjorden, norr SE658360-135045 Åsfjorden, norr Ås5 Vänern - Åsfjorden Göta älv
65 Åsfjorden, väster SE658184-134825 Åsfjorden, väster Ås9 Vänern - Åsfjorden Göta älv
66 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman, Hult Kr100 Ölman nedströms Svartån Göta älv
67 Ölmeviken, centralt SE658080-139668 Ölmeviken, centralt Kr90 Vänern - Ölmeviken Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Byviken, yttre SE655065-133060 Byviken, yttre By42 Vänern - Dalbosjön Göta älv
2 Byviken, Önaholm SE655114-132913 Byviken, Önaholm By23 Vänern - Dalbosjön Göta älv
3 Sorkan SE658454-139681 Sorkan Kr40 Sorkan Göta älv
4 Sätterholmsfjärden, söder SE657690-137864 Sätterholmsfjärden, söder Sä47 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
5 Visman nedströms Bäckhammar, bottenfauna SE655896-140739 Visman nedströms Sälsjöbäcken Göta älv
6 Visman, nedströms Nybble (efter fall) SE655335-140577 Visman, nedströms Nybble (efter fall) Vi31 Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
7 Visman, nedströms Nybble (före fall) SE655360-140580 Visman, nedströms Nybble (före fall) Vi30 Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
8 Åsfjorden, söder SE657539-134943 Åsfjorden, söder Ås25 Vänern - Värmlandssjön Göta älv
9 Åsfjorden, yttre delen SE657160-134970 Åsfjorden, yttre delen Ås190 Vänern - Värmlandssjön Göta älv