SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) Förlängning av förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arnöfjorden, sydväst SE658485-138380 Arnöfjorden, sydväst Sä320 Göta älv
2 Averstadån (p) SE654540-134535 Averstadån (p) By30 Göta älv
3 Byviken SE654843-423439 Byviken By3 Göta älv
4 Byviken SE655427-133240 Byviken By2 Göta älv
5 Byviken, centralt SE655410-133225 Byviken, centralt By17 Göta älv
6 Byviken, inre SE655503-133346 Byviken, inre By16 Göta älv
7 Byviken, mitt SE655304-133150 Byviken, mitt By12 Göta älv
8 Byälven, nedströms Säffle SE655736-133402 Byälven nedströms Säffle By37 Göta älv
9 Byälven, nedströms Säffle, Krokstad SE655752-133406 Byälven nedströms Säffle By15 Göta älv
10 Byälven, uppströms Säffle (b) SE656198-133494 Byälven, Säffle V By200 Göta älv
11 Byälven, uppströms Säffle (p) SE656197-133487 Byälven uppströms Säffle By36 Göta älv
12 Ekholmssjön, djuphålan SE657310-134169 Ekholmssjön, djuphålan Ås513 Göta älv
13 Gatviken SE655417-132825 Gatviken By40 Göta älv
14 Glumman, Väse kyrka SE658954-138825 Glumman, Väse kyrka Sä325 Göta älv
15 Grumsfjorden SE658205-134379 Grumsfjorden Ås15 Göta älv
16 Hammarösjön SE658444-137449 Hammarösjön Sä32 Göta älv
17 Hammarösjön SE658540-137540 Hammarösjön Sä7 Göta älv
18 Hammarösjön (sed) SE658445-137467 Hammarösjön (sed) Sä33 Göta älv
19 Hammarösjön, Tynäs SE658396-137265 Sätterholmsfjärden, Tynäs Sä3 Göta älv
20 Hjälmarfjorden, Långön SE657501-139136 Kristinehamn, Långön Kr7 Göta älv
21 Kattfjorden SE658077-433238 Kattfjorden Ka1 Göta älv
22 Kattfjorden, Klubbarna SE657929-136392 Kattfjorden, Klubbarna Ka5 Göta älv
23 Kattfjorden, kvicksilver i gädda SE658138-136031 Kattfjorden 1B Göta älv
24 Kattfjorden, mitt SE658115-136189 Kattfjorden, mitt Ka44 Göta älv
25 Kattfjorden, söder SE657929-136370 Kattfjorden, söder Ka20 Göta älv
26 Kattfjorden, väster SE658180-135950 Kattfjorden, väster Ka90 Göta älv
27 Kattfjorden, öster SE658030-136440 Kattfjorden, öster Ka10 Göta älv
28 Kattfjorden, öster SE658075-136410 Kattfjorden, öster Ka6 Göta älv
29 Kilsviken, syd SE655080-140160 Kilsviken, syd Vi12 Göta älv
30 Kilsviken, sydväst SE655082-140014 Kilsviken, sydväst Vi13 Göta älv
31 Kolstrandsviken SE655065-140457 Kolstrandsviken Vi14 Göta älv
32 Kolstrandsviken f SE655060-140450 Kolstrandsviken f Vi90 Göta älv
33 Kolstrandsviken, väst SE655025-140381 Kolstrandsviken, väst Vi18 Göta älv
34 Kyrkebysjön, djuphålan SE657485-134550 Kyrkebysjön, djuphålan Ås510 Göta älv
35 Kyrkebysjön, sydost SE657519-134579 Kyrkebysjön, sydost Ås503 Göta älv
36 Lunnerviken, väst SE658069-139009 Lunnerviken, väst Kr80 Göta älv
37 Lötälven, Dyebron SE657662-140370 Lötälven, Dyebron Kr60 Göta älv
38 Mellan-Frykens utlopp, Nilsbysundet SE656468-140850 Jonbolsdammen Vi20 Göta älv
39 Norsälven, Norsbron SE658981-135385 Norsälven, Norsbron Ås400 Göta älv
40 Sätterholmsfjärden SE657970-137600 Sätterholmsfjärden Sä8 Göta älv
41 Sätterholmsfjärden SE658162-438598 Sätterholmsfjärden Sä1 Göta älv
42 Sätterholmsfjärden, centralt SE658050-137680 Sätterholmsfjärden, centralt Sä311 Göta älv
43 Sätterholmsfjärden, mitt SE658065-137674 Sätterholmsfjärden, mitt Sä24 Göta älv
44 Tarmsälvens mynning SE656905-134098 Tarmsälvens mynning Ås512 Göta älv
45 Varnan uppströms Lötälven SE657783-140321 Varnan, uppströms Vågbron Kr50 Göta älv
46 Varnumsviken SE657865-140130 Varnumsviken Kr11 Göta älv
47 Varnumsviken, djuphålan SE657940-140120 Varnumsviken, djuphålan Kr70 Göta älv
48 Visman, nedströms Björneborg SE656989-141079 Visman, nedströms Björneborg Vi51 Göta älv
49 Visman, nedströms Bäckhammar SE655906-140734 Visman, nedströms Bäckhammar Vi16 Göta älv
50 Visman, nedströms Bäckhammar (efter luftning) SE655895-140735 Visman, nedströms Bäckhammar (efter luftning) Vi7 Göta älv
51 Visman, nedströms Bäckhammar (före luftning) SE655953-140720 Visman, ns Bäckhammar (före luftning) Vi6 Göta älv
52 Visman, Nybble SE655371-140593 Visman, Nybble Vi17 Göta älv
53 Visman, uppströms Björneborg SE657029-141124 Visman, uppströms Björneborg Vi50 Göta älv
54 Visman, uppströms Bäckhammar SE656104-140740 Visman, uppströms Bäckhammar Vi5 Göta älv
55 Visman, uppströms Bäckhammar SE656337-140750 Visman, uppströms Bäckhammar Vi15 Göta älv
56 Vismen SE657385-450175 Vismen Vi1 Göta älv
57 Vålösundet, Picasso SE657383-139985 Vålösundet, Picasso Kr30 Göta älv
58 Vålösundet, Prästerud SE657772-140061 Vålösundet, Prästerud Kr20 Göta älv
59 Välingesundet SE658663-138658 Välingesundet, bro vid järnväg Sä323 Göta älv
60 Åsfjorden SE658027-134987 Åsfjorden Ås2 Göta älv
61 Åsfjorden SE658065-134834 Åsfjorden Ås3 Göta älv
62 Åsfjorden, Bärholmen SE658098-134831 Åsfjorden, Bärholmen Ås32 Göta älv
63 Åsfjorden, centalt SE657905-134965 Åsfjorden, centalt Ås141 Göta älv
64 Åsfjorden, norr SE658360-135045 Åsfjorden, norr Ås5 Göta älv
65 Åsfjorden, väster SE658184-134825 Åsfjorden, väster Ås9 Göta älv
66 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman, Hult Kr100 Göta älv
67 Ölmeviken, centralt SE658080-139668 Ölmeviken, centralt Kr90 Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Byviken, yttre SE655065-133060 Byviken, yttre By42 Göta älv
2 Byviken, Önaholm SE655114-132913 Byviken, Önaholm By23 Göta älv
3 Sorkan SE658454-139681 Sorkan Kr40 Göta älv
4 Sätterholmsfjärden, söder SE657690-137864 Sätterholmsfjärden, söder Sä47 Göta älv
5 Visman nedströms Bäckhammar, bottenfauna SE655896-140739 Göta älv
6 Visman, nedströms Nybble (efter fall) SE655335-140577 Visman, nedströms Nybble (efter fall) Vi31 Göta älv
7 Visman, nedströms Nybble (före fall) SE655360-140580 Visman, nedströms Nybble (före fall) Vi30 Göta älv
8 Åsfjorden, söder SE657539-134943 Åsfjorden, söder Ås25 Göta älv
9 Åsfjorden, yttre delen SE657160-134970 Åsfjorden, yttre delen Ås190 Göta älv