Visman, nedströms Nybble (efter fall)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655335-140577
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-09-13 13:44 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
1996
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6550556
SWEREF99 TM Östlig: 451813

RT 90 2,5 gon V - X: 6553407
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405644

WGS84 Latitud: 59,0916069077681
WGS84 Longitud: 14,1590204882031

ETRS-89 Latitud: 59.09111
ETRS-89 Longitud: 14.16123

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Vi31 Visman, nedströms Nybble (efter fall)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1996 2016
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1996 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernFörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur